Dijital işletmenizin güvenliğini sağlayın. Uygulamalarınızı ve verilerinizi koruyun.

Değişen BT güvenlik tehditlerinin bir adım önünde yer alın

Günümüz artan mobil dünyasında cihazların, son noktaların ve ağların yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması konusundaki baskılar var olan altyapıların sınırlarını zorluyor. Geleneksel çevre tabanlı yaklaşımlar parçalı çözümler yeni ortaya çıkan saldırılara ayak uyduramıyor.

Bunun yerine en önemli iş varlıkları olan uygulamalarınızın ve verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına odaklanarak üretkenlikten ödün vermeden güvenliği hem basitleştirebilir hem de güçlendirebilirsiniz.

Kurumsal BT güvenlik stratejinizi kilit altına alın

Bilgi güvenliğine bütünsel yaklaşımımız BT'ye işletme için kritik önem taşıyan uygulamalar ve verilerin yönetimi, bunlara erişim ve bunların barındırılması üzerinde güçlü ve merkezi bir kontrol imkanı sunuyor. Citrix çözümleri, en önemli şey çerçevesinde size tam kapsam sunmak adına 5 kritik kurumsal güvenlik yetkinlikleri sunuyor.

Kurumsal güvenliğinizi, çalışanlar ve üçüncü şahıslar için uygulamalarınız, verileriniz ve ağınız açısından erişim, kimlik doğrulaması ve yetkilendirme özelliklerini kontrol ederek kullanıcı adlarının ve parolalarının ötesine taşıyın.

Ağınızı koruyun ve %100 çalışma zamanı ve performans sağlayarak uygulamalarınızın ve verilerinizin şifreli şekilde sunulmasını sağlayın. Güvenli uzaktan erişim, ağ segmentasyonu ve erişim denetimi ile güvenlik, uyumluluk ve risk azaltma sağlayın.

Uygulama düzeyinde kontrolü ele alın. Uygulamalarınızı veri merkezinden veya bulutta merkezileştirin ve cihaza bakılmaksızın güvenli erişim sağlayın. Bu, hassas işletme bilgilerinizi korumanıza ve sıfır gün ve hizmet reddi saldırılarına karşı savunma sağlamanıza yardımcı olur.

Uç nokta cihazları yerine veri merkezi veya bulutta güvenli kuruluş verileri. Konteyner kullanımı, veri şifreleme ve güvenli dosya paylaşımı, mobil cihazlar dahil olmak üzere sızıntı ve saldırı riskini azaltırken aynı zamanda yasalara riayet edilmesine yardımcı olabilir.

Gelişmiş izleme araçları BT altyapınızın tam olarak görüntülemenizi sağlar. Tehditleri, yanlış yapılandırmaları ve performans sorunlarını saptayın, böylece hızlı bir şekilde yanıt verebilir ve kullanıcı kesintisini önleyebilirsiniz. Düzenlemelere riayet edin ve güvenlik ve uyumluluk denetimleri kapsamını daraltın.

Citrix güvenlik çözümleri için anahtar kullanım örneklerini keşfedin

Çalışanlara ve üçüncü taraflara şirket merkezinde, şube ofisinde veya uzak konumlarda olmalarına bakılmaksızın ve birleşmeler ve iktisaplar esnasında hassas işletme bilgilerine erişim imkanı sunun.

Yalnızca insanların ihtiyacı olan bilgilere erişim imkanı sunarak güvenlik risklerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Ayrıcalıkları kontrol ederek ve kullanıcı etkinliğini takip ederek ve izleyerek olağandışı davranışlara anında yanıt verebileceksiniz.  

İnsanların fiziksel masaların ve geleneksel çalışma saatlerinin ötesinde güvenli bir şekilde ve tam üretkenlikle çalışmasını sağlayın. 

Çalışanların ve üçüncü tarafların işi gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kurumsal uygulamalara ve verilere ister ofiste, ister evde, ister yolda olsunlar güvenli bir şekilde erişmelerini sağlayın. İnsanlara istedikleri şirket mobil cihazını ve kişisel mobil cihazı kullanma imkanı sunun.

Dağıtılmış kuruluşlarda uygulamalara ve verilere erişimin güvenliğini sağlayarak hassas bilgileri ve fikri mülkiyet haklarını –iş planları, patentler, mali kayıtlar, tasarımlar ve müşteri bilgileri gibi– kayıp ve hırsızlığa karşı koruyun.

Uygulamaları ve verileri merkezi olarak yöneterek BT yalnızca işlerini yapmak için ihtiyaç duyan kişilere denetimli erişim imkanı sunabilir.

Sağlam izleme, raporlama ve denetleme süreçleri belirleyerek uyumluluk düzenlemelerine bağlılığı basitleştirin.

Uygulamalar, veriler ve ağ boyunca kullanıcı etkinliğini izleyin. Kimin, neye, ne zaman eriştiğini bildiğinizde güvenlik politikalarını sıkı bir biçimde uyguladığınızla ilgili kanıtlar sunabilir ve yeni düzenlemeleri ve standartları kolayca yürürlüğe koyabilirsiniz.

İşletmeniz açısından kritik önem taşıyan uygulamaların ve verilerin planlı ve beklenmedik iş aksaklıkları sırasında her zaman güvenli bir şekilde kullanılabilir olduğundan ve böylece insanların üretken olmaya devam edeceğinden emin olun.

Eksiksiz bir iş sürekliliği ve olağanüstü durum kurtarma planı hem veri merkezini hem de bulut ortamlarını ve aynı zamanda iş gücünün kurtarılmasını kapsamalıdır. Saldırıları önlemek ve operasyonlarda kusursuzluk ve olayların etkili bir biçimde ele alınmasını sağlamak için gerekli teknolojileri ve en iyi uygulamaları içermelidir.  

Uzmanların, Citrix güvenliği hakkında söyledikleri

EFSS'de lider olarak kabul edilir

Korunan Mbps başına En Düşük Toplam Sahiplik Maliyeti (TCO)

%74
BT uzmanları güvenlik duruşlarını geliştirmek ve riskleri azaltmak için yeni bir BT güvenlik çerçevesine ihtiyaç olduğunu söylüyor

Kaynak: Ponemon çalışması

Citrix Workspace, uygulamalarınızı, verilerinizi ve ağınızı güvence altına almak ve işinizi korumak için size entegre ve esnek bir çerçeve sunar.

Citrix çözümleri önemli uyumluluk standartlarını karşılıyor