İş sürekliliği planınız nedir?

Citrix çözümleri, işletmenizi kesintilerden korur ve çalışanlarınızın üretken olmaya devam etmelerini sağlar.  

İşletmenizi kesintiden koruyun

Her kuruluş, BT bakımı ve ofis değişiklikleri gibi planlı olaylardan fırtınalar, kar fırtınaları ve salgınlar gibi ani acil durumlara, depremler, hortumlar, terör ve yangınlar gibi uyarı olmadan komple etki eden plansız olaylara kadar her türden büyük ve küçük kesinti olasılıkları ile yüzleşmektedir. Su veya elektrik kesintisi, değişiklik gecikmeleri ve mevsimsel soğuk algınlığı gibi görece küçük olayların bile büyük bir etkisi olabilir.  

7,8 büyüklüğünde bir deprem Yeni Zelanda'yı vurduğunda Fujitsu dört gün içinde tekrar çevrimiçi oldu

Plansız çalışma kesintisi sırasında işin devam etmesini sağlayın

İş sürekliliği planlaması, veri merkezi için geleneksel olarak yük devri ve felaket kurtarmaya odaklanmış olsa da bu sadece resmin bir bölümüdür. Çalışanlar, işlerinin bağlı olduğu uygulamalara, verilere, dosyalara ve hizmetlere erişemezlerse iş hala kesintidedir ve işe dönmeleri için gereken her an para, müşteri, üretkenlik, itibar ve fırsat kaybı anlamına gelir.

Başarılı bir iş sürekliliği planının beş öğesi

Her iş kesintisi benzersiz olsa da, durumlar geliştikçe birçok karar alınması gerekse de bir iş sürekliliği planı, bunları kimin gerçekleştireceğine ilişkin açık göstergeler sunmanın yanı sıra bu kararlarda rehberlik sunan bir çerçeve ve hazırlık sağlar. Başarılı bir iş sürekliliği planı, aşağıdaki öğeleri içerir.

 • Acil bir durumda çalışanların söz konusu kararı almanın kimin sorumluluğu ya da yetkisi olduğundan endişelenmemesi adına açık bir karar alma hiyerarşisi geliştirin
 • Fiziksel güvenlik, iletişimler, insan kaynakları ve diğer hizmet departmanlarının yanı sıra idari liderler, BT, tesisler ve emlak dahil olmak üzere kuruluş genelinde personelden çekirdek bir iş sürekliliği ekibi oluşturun
 • Acil durumda müdahale, iletişimler, yerleşkede müdahale ve işe hazırlık gibi ilgili işlevlere özel destekleyici ekipler oluşturun
 • Güç kesintileri, salgınlar ve yangınlar gibi kuruluşunuzun konumlarından herhangi birini etkileyebilecek olası iş kesintilerini tanımlayın
 • Senaryoların sayısını yönetilebilir tutmak adına her bir senaryonun birden fazla katmanlı versiyonundan ziyade planınızı, en kötü durum senaryolarını temel alarak oluşturun
 • En gerekli işlemleri, bunları kimin gerçekleştireceğini ve kilit çalışanların olmaması durumunda işin nasıl yeniden yönlendirileceğini önceliklendirin
 • Uygulamaların, iş önceliklerinin, risk yönetiminin, işletme konumlarının, işlemlerin ve diğer meselelerin önem derecelerindeki ve bağlayıcılıklarındaki değişiklikleri yansıtmak adına planınızı yıllık olarak güncelleyin
 • Kriz iletişimleri, güvenlik tatbikatları ve iş yeri kurtarma süreçleri dahil olmak üzere tüm acil durum simülasyonlarını yıllık olarak gerçekleştirin
 • Test sonuçlarınızı ölçün ve uygulama kullanılabilirliği hedefleri ya da personel güvenlik kontrolleri olmasından bağımsız olarak sürekli iyileştirme için çabalayın
 • Hızlı iletişim kurmak adına hem itme hem de çekme sistemlerini kullanarak acil durum bildirim prosedürleri oluşturun
 • Çalışanlar, yükleniciler, istemciler, satıcılar, medya ve idari yönetim dahil olmak üzere acil durum iletişimleri için tüm hissedarları tanımlayın
 • Kolaylıkla güncellenebilecek ve hemen aktarılmaya hazır yazılı iletişimler hazırlayın
 • Bir acil durum olması halinde uygulamaları gereken süreçler hakkında bilinçli olmaları ve yardım için kaynakları nereden bulacaklarını bilmeleri adına çalışanlarınızı eğitin
 • Acil durumda müdahale eğitimi ve programınız için diğer rehberlikler için yerel ve federal kurumlara başvurun
 • Personelin, acil durum çıkışlarını bulmak gibi prosedürler hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak adına çalışan tatbikatları gerçekleştirin

Citrix güvenlik çözümleri, kesintisiz üretkenlik sağlar

Citrix, kuruluşların iş kesintileri sırasında işlemlerini sürdürebilmelerini sağlamaya yardımcı olur ve:

 • çalışanlara planlı veya plansız herhangi bir türdeki iş kesintisi sırasında uygulamalarına ve verilerine güvenli bir dijital çalışma alanına benzersiz erişim sağlar
 • tüm cihazlardan ve her türlü durumda tüm konumlardan erişilen iş bilgilerini korur ve kontrol eder
 • , günlük altyapıdan yararlanarak, ayrı iş sürekliliği erişim araçlarına ve cihazlarına, ayrıca kapsamlı kurtarma birimlerine ihtiyacı ortadan kaldırarak sürekliliği kolaylaştırır
 • bulut tabanlı kurulum seçeneklerinin yanı sıra hızlı, otomatik veri merkezi yük devri, yük dengeleme ve ağ kapasitesi yönetimi aracılığıyla BT hizmetlerinin kullanılabilirliğini sağlar
   

Şirketiniz, iş sürekliliği için size güveniyorsa Citrix Bulut'a güvenmeniz gerekir  

Daha fazla bilgi için bir Citrix çözümleri uzmanı ile iletişime geçin