Uygulamaları karma buluta aktarma

Birçok organizasyon, uygulamalarını buluta aktarırken karma yaklaşımları kullanıyor. Bazı uygulamalar bulutta, bazıları ise kurum içinde kalıyor ve daha yeni uygulamalar SaaS olarak alınıyor ya da bulutta geliştiriliyor.

Bu durum uygulama kullanılabilirliğinin, performansının ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirebiliyor. Citrix NetScaler, karma bulut tesliminde uygulama dağıtımlarını basitleştiren bir uygulama teslim çözümü sunuyor.

ADC'yi yeniden tanımlamak: Karma/çoklu bulut uygulama tesliminin yönetimi

Nasıl yapacağınızı öğrenin

Hem bulutta hem de kurum içinde uygulamalara sahip olmanız birden fazla izleme aracı arasında geçiş yapmanızı gerektirir. Kullanıcı sorunlarını çözmeye çalışırken bu ortamlar arasındaki kullanım ve performans verilerinin ilişkilendirilmesi maliyetli ve zahmetli olabilir.

NetScaler Management and Analytics System (MAS), eşzamanlı olarak hem buluttaki hem de kurum içindeki uygulamaların uygulama merkezli kapsamlı bir görünümünü sunar.

Bulut sağlayıcısı tarafından sunulan destek kaynakları ve araç altyapısı ile kısıtlanmadan ihtiyaçlarınıza en uygun bulutu seçebilmeniz gerekir.

NetScaler, dilediğiniz bulutta veya kurum içinde dağıtabileceğiniz bir "önce yazılım" platformudur. Havuza alınan kapasite paylaşımı sayesinde ADC'leri ve kapasiteyi onlara en fazla ihtiyaç duyduğunuz yerlere dağıtabilirsiniz.

Birçok organizasyon, kesintiler ve hata toleransı ilgili sorunları ortadan kaldırmak ve maliyetleri kontrol altında tutmak için çoklu bulut stratejilerini hayata geçirmektedir.

Bulutta sunucu kesintileri meydana geldiğinde NetScaler ADC iş yüklerini alternatif bir bulut sağlayıcısına veya kurum içine devredebilir.

Buluttaki uygulamalara bağlanabilmek için bulut ile güvenli bir bağlantıya sahip olmanız gerekir. Şube ofislerindeki kullanıcılar için bu bağlantı daha da kritik bir önem taşır.

NetScaler SD-WAN, tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunmak için internet bağlantılarını DSL, uydu veya LTE gibi alternatif ağ hatlarına bağlayarak bulutla ağ bağlantılarının güvenilirliğini artırır.

SaaS uygulamalarının sayısı arttıkça web üzerinden kullanılan kurum kullanıcısı kimliklerinin ve parolalarının sayısının azaltılması gerekmektedir.

NetScaler Unified Gateway, SaaS dahil olmak üzere tüm kurum uygulamaları için tek oturum açma özelliklerini etkinleştirebilir.

İlgili ürünler

NetScaler ADC

  • Tüm konumlara uygulama teslimi sağlar
  • Kesinti nedeniyle iş yükü devredilirken kullanıcıları otomatik olarak ve görünmez bir şekilde ikinci bir buluta veya veri merkezine yönlendirir
  • Temel uygulamaların ve hizmetlerin yüksek derecede kullanılabilir olmasını sağlar
  • Organizasyonların bulut kaynaklarını yedek veri merkezi olarak kullanmalarına olanak verir

NetScaler SD-WAN

  • Tek, güvenli, mantıklı bir yol oluşturmak adına birden fazla WAN bağlantısını birleştirir
  • Şubeden veya veri merkezinden buluta giden ağ ve internet bağlantıları boyunca artırılmış hata toleransı sağlar

NetScaler Management and Analytics System

  • Herhangi bir bulutta dağıtılan uygulamalar için uygulama merkezli görünürlük ve analitikler sunar 
  • Herkese açık bulutta ve kurum içi tesislerde uygulama teslimi hizmetlerini otomatikleştirir 
  • Çoklu bulut ortamlarında uygulamaların yüksek derecede kullanılabilir olmasını destekler

Seyret

Webinar: Karma Bulut Ortamlarında Hizmet Teslimini Otomatikleştirmek İçin Temel Gereklilikler

Buluta giden yolculuğunuzda uygulama teslimi ihtiyaçlarınızı nasıl destekleyeceğinizi keşfedin.

Oku

Dijital Dönüşüm Çağı İçin Doğru ADC'yi Seçmeye Yönelik Kesin Kılavuz e-Kitabını Edinin

Keşfet

ADC için daha fazla kaynak

Ek videoları, tanıtım yazılarını ve çok daha fazlasını keşfedin.

Sonraki adım