Gartner’ın 2017 Yılı İşletme Değeri ve Dijital Çalışma Alanı Hedeflerine Dayalı Birleştirilmiş Çalışma Alanlarını Benimseme Stratejisini Önceliklendirme Raporu

Birleştirilmiş bir çalışma alanı modeline geçiş yapılıp yapılmayacağına ve geçişin ne zaman yapılacağına dair karar almak güç olabilir. Bu "İşletme Değeri ve Dijital Çalışma Alanı Hedeflerine Dayalı Birleştirilmiş Çalışma Alanlarını Benimseme Stratejisini Önceliklendirme" raporunda Gartner bir çalışma alanı dönüşümü için plan sürecinin uyumlu hale getirilmesine ve basitleştirilmesine yardımcı olmak üzere kuruluşları üç kategoriye ayırmaktadır.

Aşağıdaki konularda kuruluşunuza yardımcı olması için raporu indirin:

  • Bir çalışma alanı stratejisi geliştirirken önceliklendirilecek alanları tanımlamak
  • Karmaşıklığı azaltan ve sizi destekleyen bir platform yaklaşımı benimsemek
  • Kuruluşunuzun dönüşüm planlarına ve hızına uygun teknolojileri benimsemek

Rapora hemen erişmek için lütfen kayıt yaptırın.

GARTNER, Gartner, Inc. şirketinin ve/veya ABD'deki ve uluslararası bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markası ve hizmet markasıdır ve işbu belgede izinle kullanılmaktadır. Tüm hakları saklıdır.

Gartner, araştırma yayınlarında betimlenen herhangi bir tedarikçi, ürün veya hizmeti onaylamaz ve teknoloji kullanıcılarına yalnızca en yüksek derecelere ya da başka tanımlamaya sahip bu tedarikçileri seçmeyi de önermez. Gartner araştırma yayınları, Gartner araştırma kuruluşunun görüşlerinden oluşur ve olayın izahı olarak açıklamamaları gerekir. Gartner, açık veya zımni, bu araştırma ile ilgili olarak belirli bir amaç için her türlü pazarlanabilirlik garantisi dahil tüm garantileri reddeder.