Citrix çözümleri ve porföyümüzü tümleştirdik. Daha fazla bilgi alın.

Dijital Dönüşümü Destekleme

Citrix'te ilerlememizi sağlayan tek bir ilkeye odaklanıyoruz: dünyadaki uygulamaları ve verileri güvenli ve erişime kolay hale getirmek. Her yerde. Her zaman. Ve tüm cihazlarda veya ağlarda.

Teknolojinin mükemmel bir özgürleştirici olması gerektiğine inanıyoruz. Kuruluşları, üretkenlik ve yeniliğin sınırlarını zorlamak adına özgürleştirmek. Kişilerin her yerde ve her zaman çalışmasını desteklemek. Ve BT'ye kritik sistemlerin her zaman erişilebilir ve güvenli olacağının gönül rahatlığını sağlamak.

Bu nedenle de Citrix'te insanların, kuruluşların ve diğer öğelerin güvenli bir şekilde bağlandığı ve erişilebilir olduğu bir dünyayı destekleme misyonunu sürdürüyoruz. Tüm işlerin dijital olduğu bir yer. Müşterilerimizin, olağan dışı olanı mümkün hale getirmeleri için desteklendikleri bir dünya. Bunu, her zaman ve her yerde uygulamaların ve verilerin güvenli sunumu için dünyanın en iyi entegre teknoloji hizmetlerini inşa ederek gerçekleştireceğiz.

Vizyonumuzu başarma stratejimiz

Her türlü iş dijital hale geldikçe kuruluşlar, yeni güçlü işletme modelleri, çalışanların her yerden her zaman katılımını sağlamak adına yeni yollar ve yeni çalışma yolları bulmak zorundadır. Ancak eski sistemlerin karmaşıklığı ve sınırları, aynı zamanda güvenliğe ilişkin endişeler, kurumların tamamen dijital bir geleceğe geçişini engellemektedir.

Dijital kurumu desteklemenin daha iyi bir yolu olduğuna inanıyoruz. Dijital dönüşümü desteklemek ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için dört ana strateji üzerinde odaklanacağız:

  • Citrix Bulut'ta bir hizmet olarak güvenli uygulama, veri ve ağ sunumu için sektörün en kapsamlı ve entegre platformunu sağlayarak bir Hizmet olarak Çalışma Alanı'nda (WaaS) lider olma.
  • Uygulama teslimi ve entegre dijital çalışma alanlarındaki liderliğimizi ve büyümemizi pekiştirme.
  • Kurumlara, orta ölçekli kuruluşlara ve stratejik hizmet tedarikçilerine güvenli ağ sunumu çözümleri için açık bir liderlik konumu edinme.
  • Tüm segmentler genelinde öngörücü ve yönlendirici içgörüler için akıllı analizler konusunda tercih edilen ve en çok kullanılan çözüm olma.

Sektörünüz ve işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için çözümleri keşfedin

Citrix (NASDAQ:CTXS); insanların, kuruluşların ve nesnelerin güvenli bir şekilde bağlandığı ve olağan dışını mümkün kılmak üzere erişilebilir olacakları bir dünyayı desteklemeyi amaçlamaktadır. İnsanların üretken olmak adına ihtiyaç duydukları uygulamaları, verileri ve hizmetleri birleştiren ve karmaşık bulut ortamlarını kullanma ve yönetme noktasında BT'nin çabasını azaltan en kapsamlı güvenli dijital çalışma alanını sunarak çalışmanın geleceğini yeniden hayal etmelerinde müşterilere yardımcı oluyoruz. Citrix çözümleri 2017 itibariyle yıllık 2,82 milyar ABD doları gelir ile Fortune 100'ün yüzde 99 ve Fortune 500'ün yüzde 98'i dahil olacak şekilde 400.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılmaktadır.