Dijital Dönüşümü Destekleme

Citrix'te ilerlememizi sağlayan tek bir ilkeye odaklanıyoruz: dünyadaki uygulamaları ve verileri güvenli ve erişime kolay hale getirmek. Her yerde. Her zaman. Ve tüm cihazlarda veya ağlarda.

Teknolojinin mükemmel bir özgürleştirici olması gerektiğine inanıyoruz. Kuruluşları, üretkenlik ve yeniliğin sınırlarını zorlamak adına özgürleştirmek. Kişilerin her yerde ve her zaman çalışmasını desteklemek. Ve BT'ye kritik sistemlerin her zaman erişilebilir ve güvenli olacağının gönül rahatlığını sağlamak.

Bu nedenle de Citrix'te insanların, kuruluşların ve diğer öğelerin güvenli bir şekilde bağlandığı ve erişilebilir olduğu bir dünyayı destekleme misyonunu sürdürüyoruz. Tüm işlerin dijital olduğu bir yer. Müşterilerimizin, olağan dışı olanı mümkün hale getirmeleri için desteklendikleri bir dünya. Bunu, her zaman ve her yerde uygulamaların ve verilerin güvenli sunumu için dünyanın en iyi entegre teknoloji hizmetlerini inşa ederek gerçekleştireceğiz.

Vizyonumuzu başarma stratejimiz

Her türlü iş dijital hale geldikçe kuruluşlar, yeni güçlü işletme modelleri, çalışanların her yerden her zaman katılımını sağlamak adına yeni yollar ve yeni çalışma yolları bulmak zorundadır. Ancak eski sistemlerin karmaşıklığı ve sınırları, aynı zamanda güvenliğe ilişkin endişeler, kurumların tamamen dijital bir geleceğe geçişini engellemektedir.

Dijital kurumu desteklemenin daha iyi bir yolu olduğuna inanıyoruz. Dijital dönüşümü desteklemek ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için dört ana strateji üzerinde odaklanacağız:

  • Citrix Bulut'ta bir hizmet olarak güvenli uygulama, veri ve ağ sunumu için sektörün en kapsamlı ve entegre platformunu sağlayarak bir Hizmet olarak Çalışma Alanı'nda (WaaS) lider olma.
  • Uygulama sunumu, sanallaştırma ve mobilitedeki liderliğimizi ve büyümemizi destekleme.
  • Kurumlara, orta ölçekli kuruluşlara ve stratejik hizmet tedarikçilerine güvenli ağ sunumu çözümleri için açık bir liderlik konumu edinme.
  • Tüm sektörlerden iş kullanıcıları için kurumsal dosya senkronizasyonu ve paylaşımı (EFSS) noktasında tercih edilen ve en çok kullanılan çözüm olma.

Sektörünüz ve işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için çözümleri keşfedin

Citrix (NASDAQ:CTXS) kişilerin, kuruluşların güvenli bir şekilde bilgilerine bağlandığı ve olağanüstülüğü mümkün kılmak adına erişilebilir olduğu bir dünyayı desteklemeyi amaçlıyor. Teknolojisi her yerde ve her zaman kişileri destekleyerek tüm uygulamalarını ve verileri güvenli ve erişime kolay hale getirir. Citrix, tüm cihazlar ya da platformlar genelinde bulut aracılığıyla veya tesis içinde BT'nin kullanıcılar için kritik sistemleri güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirmesini sağlayan eksiksiz ve entegre bir Hizmet Olarak Çalışma Alanı, uygulama sunumu, sanallaştırma, mobilite, ağ sunumu ve dosya paylaşım çözümleri sunar. 2015 yılındaki 3,28 milyar dolarlık yıllık gelirle birlikte Citrix çözümleri, 400.000'den fazla kuruluşta ve 100 milyonun üzerinde kullanıcı tarafından kullanılmıştır. Şu adresten daha fazla bilgi alın: www.citrix.com.tr.